Magstorm - Bloggen
klimatfrågan <> Magstorm – Bloggen

22 december 2009:

Klimatfrågan – vem ska man tro på?

Filed under: Diverse — Etiketter:, , , — Magnus Storm @

Håll debatten vid liv!

Jag har kört min bil på E85, den etanol, uppblandad med bensin, som säljs på många bensinstationer, länge nu; det är över fyra år sedan jag gjorde en etanolkonvertering. När jag började med det så var det väldigt många som trodde att bilen inte skulle tåla det; ”alla” officiella förstå-sig-påare sade nästan unisont att det inte gick: biltillverkarna, Bil Sweden, bilexperten Robert Collin… det är bara att fylla på listan.

Idag är de minst sagt inte lika säkra på att det inte går att köra en vanlig bensinbil på E85 längre (det finns till och med färdiga konverteringssatser att köpa). Vad kan det bero på att de först sade att det inte går och sen ändrade sig? Skulle det kunna vara så att de tidigare tog det säkra före det osäkra och sade att det inte går bara för att ”alla andra” sade det? Jag förstår att biltillverkarna såg en enorm försäljningspotential i ”miljöbilen” och därför sade att det inte går att köra en bensinbil på E85, men det handlade till viss del om att ingen ville stå för eventuella konsekvenser; man hade helt enkelt inte kunskapen.

För mig är parallellen till klimatdebatten slående; mycket få vågar säga emot de som säger att stora landmassor kommer att läggas under vatten, att öknarna kommer att breda ut sig osv. Att Al Gore fick Nobels fredspris för sin film An Inconvenient Truth har inte precis gjort saken mer öppen för debatt (filmen har för övrigt fått stark kritik eftersom flertalet forskare påstår att den innehåller allvarliga faktafel). Klimatdebatten har nästan antagit religiösa proportioner, där många anser skeptikerna vara kättare som borde brännas på bål för att de inte följer strömmen och bara håller med.

”Hockeyklubban”

Uttrycket hockeyklubban (hockey stick) kommer från formen på temperaturkurvan som ofta visas i klimatdebattsammanhang. Kurvan går upp och ner med relativt jämna intervall ända fram tills i mitten av 1900-talet, därefter pekar den brant uppåt. Det underliga är att mängder av mätningar visar att temperaturen under flera hundra år av medeltiden var högre än vad den är idag, den kurvan tycks dock på något mystiskt vis ha försvunnit från skaftet på hockeyklubban; alla vet ju att det inte går att spela hockey med ett krokigt skaft…

Sambandet mellan koldioxid och temperatur

Vi får hela tiden höra att koldioxid får temperaturen att stiga, men mätningar som gjorts genom att borra sig långt ner i isen visar på det precis omvända förhållandet: koldioxidhalten i atmosfären har stigit som en följd av temperaturhöjningar orsakade av solaktivitet och i viss mån jordens bana kring solen! När haven värms upp så kan de inte längre binda lika mycket koldioxid, vilket gör att temperaturen ökar, men temperaturhöjningen börjar med ökad solaktivitet och/eller en förändring av jordens bana kring solen. Det är främst detta som får mig att vilja hålla debatten igång, men också att man får en känsla av att ”klimatförespråkarna” döljer något. Jag är inte för det sätt som informationen anskaffades när ”Climategate” blev offentlig, men tycker att frågan är så viktig att moralen får kliva åt sidan i det här fallet.

För väldigt många människor handlar det naturligtvis om pengar; hellre håller man med opinionen och tryggar sina forskningspengar än att stå för sina åsikter och ta konsekvenserna, vilket i och för sig är förståeligt ur det lilla perspektivet. I förlängningen får det dock betydligt större ekonomiska konsekvenser om det exempelvis innebär att vi anses ha en ”klimatskuld” till utvecklingsländerna; vår välfärd är tillräckligt hotad som den är…

Vad händer med allt övrigt miljöarbete?

En annan mycket allvarlig sidoeffekt som många inte tänker på är att fokus på mycket av allt annat miljöarbete hamnar i skymundan; intresset för ”traditionell” miljöförstöring hör man inte mycket om nuförtiden.

Här är några länkar för den som vill läsa mer i ämnet:

http://www.realclimate.org/

http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/5067351/Rise-of-sea-levels-is-the-greatest-lie-ever-told.html

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/61876.pdf

http://www.populartechnology.net/2009/10/peer-reviewed-papers-supporting.html

http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100017393/climategate-the-final-nail-in-the-coffin-of-anthropogenic-global-warming/

http://insciences.org/article.php?article_id=8012

Lite om de stackars isbjörnarna

En vanlig beskyllning som riktas gentemot klimatskeptikerna är att de är betalda av oljebolagen för att gå ut offentligt med sina forskningsresultat och åsikter. Jag står inte på något oljebolags avlöningslista och är själv ingen forskare, men det är å andra sidan inte de flesta som vill ta död på debatten heller, Al Gore är en utav dem. Jag ställer bara ett par frågor: handlar klimatfrågan fortfarande om klimatet eller enbart om pengar, arbetstillfällen och att inte tappa ansiktet…? Vem ska man tro på?

Klimatmodeller och verklighet

(Klicka för större bild)